Hvad er en gyldig underskrift?

Vi modtager fra tid til anden spørgsmål, der lyder ”Hvad er en gyldig underskrift?”. Derfor har vi besluttet os for at forfatte denne artikel, hvor forsøger at belyse og beskrive dette nærmere.

Er du i tvivl om hvorvidt en underskrift er gyldig, eller har du indgået en aftale, du ikke mener overholder den gældende lov på område?
Hvis det er tilfældet, kan du benytte vores formular, du finder herunder. Indtast blot dine oplysninger og beskriv lidt om sagen. Herefter får du tilsendt en række tilbud fra advokater, der vil hjælpe dig videre. Du forpligter dig ikke til at acceptere et tilbud, så det er helt uden risiko.

Der findes ingen krav til en gyldig underskrift

Vidste at der i den danske lovgivning ikke findes nogle krav til, hvordan en kontrakt skal udfyldes og hvad den skal indeholde?

En underskrift er til for at bekræfte en parts hensigt med et dokument. Underskriften er derfor til for at man kan erklære sig enig i de krav og betingelser, der fremgår af dokumentet som typisk vil være en aftale eller kontrakt.

Man kan derfor blot underskrive med sin signatur, en række tilfældige bogstaver eller lignende. Underskrivers navn behøves ikke fremgå i selve signaturen, hvorfor et enkelt bogstav stadig vil blive anset som en gyldig underskrift.

En gyldig underskrift er ikke nødvendigvis fysisk

Vi lever i en digital tidsalder hvor meget kommunikation foregår via nettet. Mailen bliver flittigt benyttet til afsendelse af tilbud, og bekræftelsen af disse tilbud foregår ofte via et svar tilbage på mailen. Disse aftaler er reelt set bindende, da begge parter har tilkendegivet deres accept aftalen.

Hvis man vil være helt juridisk dækket ind, bør man dog få en underskrift på alle sine aftaler. Denne underskrift behøves dog ikke længere nedpenslet på ”fysisk” papir. Dette kan selvfølgelig gøres elektronisk. Der findes en lang række forskellig computer software, der gør det muligt for begge parter, at underskrive dokumenter digitalt. Mange af disse programmer gør det endda muligt at underskrive dokumenter via mobilen.

Dette kan vise sig at være en fordel, når meget kommunikation foregår via internettet, da man får dækket sig helt ind. I en tid hvor alt skal gå lidt hurtigere, kan det også være en fordel. Man skal ikke afvente levering af vigtige dokumenter via posten længere, underskrive dem, og sende dem retur med posten igen. På den måde kan man hurtige få lukket en vigtig aftale.

Derudover kan man i dag underskrive dokumenter fra det offentlige, banker og forsikringsselskaber via NemID.  Det betyder at man meget hurtigere kan godkende vigtige dokumenter.

Undgå tvivlsspørgsmål med vitterlighedsvidner

Hvis du ønsker at få bevidnet din underskrift, så spørgsmålet ”hvad er en gyldig underskrift?” ikke kan stilles efterfølgende, kan du benytte dig af vitterlighedsvidner.

Disse vidner overværer din underskrift og skriver efterfølgende under på, at din underskrift er gyldig og at det er dig, der har underskrevet dokumentet. Herefter er det svære at så tvivl om gyldigheden af din underskrift. Disse vidner benyttes ofte i forbindelse med testamenter og lignende.

Der gælder visse regler, hvis man ønsker at benytte vitterlighedsvidner. Man skal have fat i to personer, der begge skal være myndige (over 18 år). Personerne må ikke være familiært eller nært beslægtet med dig. Man kan med fordel benytte kollegaer eller lignende bekendte. Til slut må de ingen personlig interesse have i den underskrevne aftale.

Hvis ovenstående ikke overholdes, vil vitterlighedsvidnernes overværelse af aftalen, ikke anses som gældende.

Disse vidner er med til at bekræfte at du er den, du udgiver dig for at være. De kan derfor bede dig om at vise legimitation, der bekræfter din identitet.

Herefter starter aftalens parter med at underskrive dokumentet og datere det med dags dato. Herefter skriver vidnerne under på, at de bekræfter at din underskrift er gyldig.

En advokat kan være til stor hjælp, når det kommer til underskrivelsen af aftaler og i brugen af ovenstående vidner. Med vores smarte service kan du få tilsendt 3 tilbud fra advokater med ekspertise i aftaleret. Udfyld blot den formular, du finder herunder, med dine oplysninger samt en kort beskrivelse af opgaven.
Herefter sender vi opgaven i udbud, som advokaterne i vores netværk herefter kan byde ind på.
Det sikrer dig tilbud fra advokater, der har tid til at hjælpe dig.

Bag denne artikel..

Comments are closed.