Hurtig skilsmisse ved utroskab? Sådan fungerer det

Siden 2013 har det været muligt at blive skilt med det samme, online med Nem-ID. Hvis begge parter er enige, vel og mærke, underskriver de online, også er de faktisk skilt. Det er noget hurtigere og mere effektivt end tidligere, hvor man ofte skulle vente hele 6 eller 12 måneder på at blive skilt. Hvis I derimod ikke er enige om at blive skilt, skal I starte med at være separeret i 6 måneder, før I kan blive skilt.

Ved særlige omstændigheder, f.eks. vold, børnebortførelse, bigami eller utroskab gælder dog nogle andre regler, hvor den ene part kan kræve skilsmisse selvom parterne ikke er enige. Der er tale om følgende tilfælde jf. lov om ægteskabets retsvirkninger (link til loven)

Den part i ægteskabet der ikke er utro, altså den utroskaben sker i mod, kan kræve øjeblikket skilsmisse. Bemærk at det også er tilfældet hvis partneren ”har deltaget i et lignende seksuelt forhold”. Det skal være en frivillig handling og derfor tæller det selvfølgelig ikke som utroskab, hvis der er tale om voldtægt.

Hvis den utro part nægter og/eller ikke vil indrømme utroskab, skal den anden part forsøge at indsamle beviser på utroskaben, så vidt muligt. Jo flere direkte beviser, jo bedre. Kan den skilsmissesøgende f.eks. bevise, at den anden part har tilbragt en nat på et hotelværelse med en person af et andet køn, ville dette formegentlig kunne bruges som bevismateriale.

Det er kun den person utroskaben ”går ud over”, der kan kræve at ægteskabet bliver opløst som følge af utroskaben og altså ikke den person der har været utro. Har den ikke-utro part accepteret eller tilgivet utroskaben, kan denne ikke kræve ægteskabet opløst. Er man allerede separeret skal utroskaben desuden have fundet sted inden separationen.

Tidsfristmæssigt skal opløsningen af ægteskabet gøres senest 2 år efter utroskaben fandt sted, men kun senest 6 måneder efter at den anden part blev opmærksom på handlingen.

Husk at det altid er muligt at blive skilt med det samme, som nævnt ovenfor, hvis blot begge parter er enige, eller der er tale om at den ene partner, eller børn, er blevet udsat for vold. At den ene partner har taget et barn med til udlandet ulovligt, eller at der er tale om bigami, hvor den ene partner er blevet gift med en tredje person under ægteskabet.

I forbindelse med en skilsmisse, kan det være en fordel at tage kontakt til en skilsmisseadvokat.

Bag denne artikel..

Comments are closed.