Generationsskifte

I et generationsskifte skifter virksomheden ejer fra typisk en ældre ejer, der har været med til at bygge det hele op, og til enten familiemedlemmer, medarbejdere eller en helt ny ejerkreds. Et generationsskifte er dog kendetegnet ved, at overdragelsen sker til enten et familiemedlem som fx en søn eller en datter eller nuværende medarbejdere – og ikke i så høj grad helt nye folk, der kommer ind fra siden.

Et generationsskifte kan være en større juridisk operation afhængigt af virksomhedens størrelse. Det kan sagtens tage flere år at færdiggøre et generationsskifte endeligt, om end de fleste praktiske aspekter af skiftet kan klares hurtigt, således at virksomheden kan føres videre uden driftsforstyrrelser under de nye ejere.

Til et generationsskifte benyttes typisk en advokat til at samle alle enderne og stå for det praktiske arbejde i forbindelse med salget og overdragelsen samt rådgivning i anledning af selve skiftet. Du kan på JUF.dk finde en billig, men dygtig advokat til dit generationsskifte ved at udfylde formularen herunder. Formularen er gratis og uforpligtende og sikrer dig tilbud pr. mail eller telefon fra advokater, der kan hjælpe dig med dit generationsskifte.

Med i tilbuddet er også en fast pris,således at du kan vælge den advokat, der kan klare generationsskiftet til den laveste pris. Udfyld formularen herunder og kom videre med generationsskiftet:


sep

1

Udfyld form
med oplysninger

2

Modtag 3 tilbud
pr. mail el. telefon

3

Vælg bedste og
billigste advokat

arrow

Overdragelse ved succesion

Et generationsskifte kan ske ved hjælp af succesion. Her kan en virksomhed overtages af ens familie uden, at man skal betale skat af selve overførslen (læs mere om de skattemæssige aspekter længere nede). For at succesion skal kunne benyttes skal visse krav dog være opfyldt:

Hvis den nye ejer enten:

  • Er barn af den nuværende ejer
  • Er svigerbarn af den nuværende ejer
  • Er barnebarn af den nuværende ejer
  • eller er en nær medarbejder

kan succesionsreglerne benyttes, og den nye ejer vil indtræde i den gamle ejers skattemæssige forpligtelser og stilling. Der skal ikke betales skat i forbindelse med virksomhedsoverdragelsen af sælger – det skal der dog af køber. Dette kan til en ny ejerkreds også lade sig gøre, såfremt der er tale om et datterselskab, hvor indtægten skattefrit kan overføres til et moderselskab – mere herom længere nede.

Successionsreglerne kan benyttes såvel af virksomheder som af selskaber.

Forskellige muligheder for forskellige virksomhedsformer

Der er meget stor forskel på at afhænde en enkeltmandsvirksomhed og et selskab i forhold til skat. Dette gør sig også gældende i anledning af et generationsskifte.

Det er langt nemmere at skifte et selskab. Her er det klart defineret, hvad selskabet ejer, da det er en selvstændig juridisk person. Der er også en skattemæssig fordel i det, at selskabet – såfremt det er et datterselskab – kan sælges og salgsindtægten overføres til moderselskabet, holdingselskabet, hvorved beskatningen udskydes. Den skattefri overførsel af overskud fra driftsselskaber til holdingselskaber kan her bruges til at undgå at skulle betale skat i anledning af overførslen.

Ved et generationsskifte af en enkeltmandsvirksomhed, hvor virksomheden sælges, skal der betales skat som ved personlig indkomst – altså op til 56.1 % eksklusiv eventuelt arbejdsmarkedsbidrag. Det er med en enkeltmandsvirksomhed heller ikke så nemt at opdele virksomheden i dele, der skal overdrages, og dele, der hører til privaten – blandet inventar, ejendomme og des lignende er ofte et stort puslespil.

Man kan udmærket spekulere i at lave en skattefri virksomhedsomdannelse af ens enkeltmandsvirksomhed til et selskab før end man vælger at lave det endelige generationsskifte. Dette vil gøre det nemmere for den nye ejerkreds i forhold til at drive selskabet og vil gøre det muligt, med den rette selskabskonstruktion, at udskyde skattebetalingen.

Det er med et selskab også langt nemmere at optage nye ejere af selskabet, da de enten kan købe anparter eller aktier i selskabet uden større besvær.

Forudgående arbejde tager lang tid

Især det forudgående arbejde i forbindelse med et generationsskifte kan tage rigtigt lang tid.

En salgsstrategi skal skabes. Selskabet eller virksomheden skal værdisættes, så man ved, hvilken pris, man ønsker at få for det. Man skal snakke med potentielle købere, screene sammen eller med ens familiemedlemmer eller medarbejdere lave en gunstig aftale for alle parter.

Samtidigt skal forretningen drives videre og man skal finde de rigtige rådgivere, typisk en advokat og en revisor, til at bistå under hele forløbet.

Selve værdisættelsen af virksomheden, hvor alle aktiver – også immaterielle som goodwill – skal værdisættes tager lang tid og kan koste en del penge i udgift til en revisor. En revisor kan i øvrigt medvirke til at nedbringe værdien af selskabet, så handelssummen og det skattepligtige grundlag derved bliver mindre – den rette hjælp kan spare sælger såvel som køber for mange penge i anledning af generationsskiftet.

Brug formularen længere oppe i dette indlæg for at finde netop den rette advokat eller revisor til at hjælpe med det kommende generationsskifte.

Bag denne artikel..

image description

Skriv en kommentar