Frivillig opløsning og salg af andelsboligforening

Der har været fart på det danske boligmarked og der har, i de senere år, været set en fremgang på markedet. Dette har medført forhøjet interesse i køb af andelsboligforeninger, fra investorer med stærk kapital. Dette er gunstigt for ejere af andelsboliger, da de ved salg af foreningen, kan tjene flere penge på deres bolig, end den reelle andelsboligværdi.
Dette forklarer vi mere om i denne artikel.

Prisfastsættelse af andelsbolig

En andelsboligs værdi, eller prisfastsættelse, er i henhold til andelsboligloven underlagt en række begrænsninger. Andelsboligloven beskriver at prisen for en andelsbolig fastslås efter følgende metode ”hvad andelen i foreningens formue, forbedringer i lejligheden og dens vedligeholdelsesstand med rimelighed kan betinge”.

Derfor kan man som ejer af en andelsbolig ofte se hvordan priserne for tilsvarende lejligheder, langt overstiger det, man kan få for sin andelsbolig. Det er her en opløsning af andelsboligforeningen kan være en gunstig fidus, for de individuelle andelsboligejere.

Solvent likvidation af andelsboligforening

Et frivilligt salg, eller opløsning, af foreningen kaldes også for ”solvent likvidation”. Ved solvent likvidation bliver andelsboligforeningens generalforsamling enige om, at opløse foreningen. Dette gøres ved at sælge foreningens aktiver (ejendommen), betale kreditorerne (realkreditinstitut eller bank) og mellem andelshaverne at fordele overskuddet for salget.

Den største fordel, der findes ved en opløsning af andelsboligforening er, at bygningen kan sælges til markedsværdi. Derfor skal der ikke tages overskud til andelsboligloven, som hvis hver enkelt bolig sælges enkeltvis, og andelshaverne står derfor til en højere økonomisk gevinst.

Rådgivning i forbindelse med en opløsning kan være nødvendig. Udfyld formularen nedenfor, hvorefter du hurtigt vil modtage et uforpligtende tilbud fra en advokat.

Fordelene ved frivillig likvidation af andelsboligforeningen

Fordelene for andelshaverne er åbenlyse og benævnt tidligere i artiklen. Som andelshaver opnår man en større værdi ved opløsningen, og de kan derfor stå til en fornuftig økonomisk gevinst.

Derudover kan andelshaverne, i de fleste tilfælde, blive boende i deres bolig, selvom de har solgt. Tit vil det også være på rigtige gunstige lejevilkår, da det er andelsboligforeningen, der har forhandlet lejeaftalens rammer på plads, i forbindelse med salget.

Sådan foregår det i praksis

I andelsboligloven er fremgangsmåden ved opløsning af andesboligforeningen, ikke specifikt beskrevet i detaljer. Går man som forening med overvejelser angående dette, er dog væsentligt at fastlægge en procedure, der følges for at gøre processen så gnidningsfri som muligt.

Herunder har vi samlet et udgangspunkt til processen, som man i foreningen med fordel kan benytte sig af.

 • Indkald til beboermøde
  Afhold et møde med beboerne i foreningen. Dette bør være uformelt, men afholdes med det formål, at mærke hvordan holdningen til opløsningen er. Det er vigtigt at huske på, at det kan være et følsomt emne for nogle beboere. Overvej kraftigt om det kan betale sig at have en rådgiver med til det indledende møde. For nogle beboere kan det forstærke indtrykket af, at processen allerede er startet, uden at have lyttet på dem. Derudover er rådgiveren ikke upartisk, da de har udsigt til et honorar ved et eventuelt salg.
 • Generalforsamling med henblik på at gå på markedet
  Næste skridt bør være at indkalde til en generalforsamling, hvor det besluttes om man skal på markedet, med blik for et salg af foreningen. Oplysninger skal være indsamlet så andelshaverne kan tage en beslutning på et oplyst grundlag. Herefter gives der til bestyrelsen et ”forhandlingsmandat”. Dette betyder at bestyrelsen ikke kan sælge foreningen, før der ligger et endeligt købstilbud, som andelshaverne kan gennemgå.
 • Salget
  Bestyrelsen indgår det der hedder en ”betinget salgsaftale”, når en aftale er forhandlet på plads. Aftalen er betinget da der skal indkaldes til en generalforsamling, hvor aftalen skal godkendes med et overvejende flertal (dette flertal er beskrevet specifikt i andelsboligforeningens bestemmelser). Ved denne forsamling skal beboerne ligeledes præsenteres for de forskellige regler og vilkår, der vil gælde for dem fremover.
 • Opløsningen af andelsboligforeningen
  I de fleste foreninger vælges der to personer, der udpeges om foreningens likvidatorer. De har til ansvar og opgave at opløse foreningen. Opløsningen af andelsboligforeningen består i at betale kreditorer, indfrier eventuelle lån og uddele overskuddet fra salget til andelshaverne.

Efter salget

Som nævnt tidligere kan, de nu tidligere andelshavere, fortsat blive boende i deres lejlighed. Andelsboliglovens stk. 4 giver dem nemlig ret til, at bebo lejligheden som lejere. Betingelserne for deres lejeaftale/lejekontrakt er forhandlet på plads i løbet af salgsprocessen.

Dette betyder også at afbetaling af andelsbolig erstattes af en ofte billigere husleje, hvilket er til gavn for beboerne.

Bag denne artikel..

Comments are closed.