Ophavsret

Et af de mest omdiskuterede juridiske emner i de danske medier er ophavsretten. I Danmark har man nemlig ophavsret over ens værk uanset, om man markerer det med en copyright-skrivelse eller lignende – og denne ophavsret giver anledning både til erstatning og godtgørelse, hvis brudt.

Internettet har også bidraget med til at gøre spørgsmålet om ophavsret mere komplekst end nogensinde før. Ofte er det med en lovgivning fra flere forskellige lande involveret, når spørgsmålene om ophavsret skal besvares.

JUF.dk har flere advokater tilknyttet netværket med speciale i ophavsret. Dem har du mulighed for at se på oversigten herunder. Vi har sorteret dem efter de advokater, der af JUF.dk’s brugere har fået de bedste anmeldelser for deres arbejde.

Du kan bruge oversigten over ophavsretsadvokater til at finde den mest egnede advokat til at hjælpe dig videre i din sag. I den anledning vil vi også anbefale at indhente tilbud fra op til 3 advokater, hvilket du kan gøre gratis og uforpligtende ved hjælp af JUF.dk’s service her.

Oversigt herunder:

[tabel]

Effektiv beskyttelse

Den danske ophavsret er skruet sammen således, at den gælder, uanset om man aktivt søger at beskytte ens produkt.

Har du lavet et maleri, skrevet en bog, produceret et stykke kode el. lignende tilhører værket dig – også selvom du ikke skriver ”Copyright” i bunden. Det kan du læse i Ophavsretslovens § 1.

Betingelsen for at få ophavsret over et givent værk er A), at du har lavet det og B) at værket er til en vis grad originalt. Bygger du videre på en andens værk, eller benytter du en del af en andens værk, kan du altså udmærket selv opnå ophavsret og beskyttelse over værket – i det fald, du har fået tilladelse til at starte med, naturligvis.

Ophavsret ved brug af freelancere

I et ansættelsesforhold vil der typisk stå i ansættelseskontrakten, at ophavsretten til alt, der bliver skabt af arbejdstageren i sit virke tilhører arbejdsgiveren.

Så nemt er det ikke med freelancere – med mindre, andet aftales, er udgangspunktet at værket tilhører skaberen, altså freelanceren, og den hyrende virksomhed blot har købt ret til produktet.

Dette kan man aftale sig ud af ved samarbejdets begyndelse fx ved brugen af en kontrakt.

Er værket dog skabt, og har man ikke skænket denne problemstilling en tanke, kan man stå i en potentiel tvist.

Kopiering af tekst og billeder online skaber problemer

Ophavsretten er bl.a. interessent i forbindelse med kopiering af tekster og billeder online.

Har du taget et billede eller skrevet en tekst – ligesom den tekst, du læser lige nu – har du ophavsretten over denne. Hvis en anden kopierer din tekst eller billede, er der sket et brudt på din ophavsret.

Her giver ophavsretsloven dig hjemmel til at kræve enten erstatning for et beviseligt tab eller, mere sandsynligt, godtgørelse for brugen af teksten.

I praksis vil en person, der har fået sin tekst kopieret, havde ret til at sende en faktura ud til den forulempende part for brug af teksten. Dette betyder ikke, at den forulempende part kan fortsætte med at bruge teksten vel at mærke.

Læs mere om ophavsretsreglerne på de danske biblioteker her.

Bag denne artikel..

image description

Comments are closed.