Må jeg ansætte en sælger på ren provision?

Som arbejdsgiver kan det være tiltrækkende at ansætte en sælger på ren provision. Du har en chance for at tjene penge og din risiko er begrænset til et skrivebord og et telefonabonnement.

Men er det lovligt – og kan det i det hele taget lade sig gøre?

Vi har taget et kig på juraen bag provisionslønnede ansættelser:

Udgangspunktet: Ja, det må du gerne.

I Danmark har vi vid frihed til at bestemme, hvordan arbejdsforholdet indrettes og hvordan det honoreres.

Det er der visse undtagelser til, fx hvis din virksomhed har indgået en overenskomst eller hvis der er tale om et lærlingeforhold.

Er dette ikke gældende, kan du ud fra en juridisk vinkel sagtens ansætte en sælger på ren provision.

en sort telefon klar til at ringe med en sælger

Almindelige krav gælder

De almindelige krav i forbindelse med ansættelse gælder stadig – uanset, hvordan du strikker honoreringen sammen.

Det betyder, at du skal udstede et ansættelsesbevis (en ansættelseskontrakt) og overholde gældende lovgivning, fx ferieloven.

De fleste sælgere vil ydermere være omfattet af funktionærloven, der ligeledes skal overholdes. Det betyder bl.a., at begge parter har en vis opsigelsesfrist efter en eventuel prøveperiode.

Vær opmærksom på, at du ved at sætte lønnen eller provisionen ”for lavt” risikerer, at du får en sag fra en fagforening på halsen. Dette naturligvis kun såfremt din sælger er medlem af en fagforening. Du må ikke kræve af din sælger, at han ikke er medlem (eller ved ansættelsesforholdets start melder sig ud) af en fagforening – dette hedder juridisk fagforeningsforfølgelse og vil i praksis resultere i en godtgørelse på op til halvandet års løn til din sælger.

Hvornår lønnen er for lav afhænger af en konkret bedømmelse. Din sælger vil blive vurderet af andre sælgere i lignende stillinger.

Har du med din sælger aftalt en provision, der er tilpas høj og er sælgeren ”blot ikke dygtig” risikerer du ikke at tabe en eventuel sag. Du skal ikke betale fordi du og sælgeren er et dårligt match.

Er der tale om en alene provisionslønnet stilling kan du overveje at tilbyde medarbejderen feriegodtgørelse fremfor ferie med løn – førstnævnte er nemmere at udregne for dig som arbejdsgiver.

Selvom din medarbejder er 100 % provisionslønnet vil medarbejderen have krav på løn under sygdom.

Overvej om ren provision for din virksomhed er det rigtige

Skubber vi det juridiske til side bør du overveje om alene provision er vejen frem.

Du får en meget aggressiv sælger, der er nødt til at lukke handlen her og nu for at tjene penge – og en for tidligt lukket handel giver måske penge i kassen, men også en dårlig oplevelse fra kunden af din virksomhed. Det kan koste meget mere på sigt.

Juridisk set kan du ansætte på 100 % provision – men du sparer meget besvær ved en vis grundløn i forbindelse med fx ferie og løn under sygdom.

Bag denne artikel..

image description

Skriv en kommentar

Kommentarer (1)
  1. Søren Kllinge

    har i en job liste?

    Og nedsætter?