Kontrakter og regler

Vidste du, at der ikke findes nogle krav til, hvordan en kontrakt skal udformes? Man kan derfor blot, i teorien, skrive indholdet af aftalen på en serviet og få denne underskrevet af begge parter, hvorefter den vil fungere som en juridisk bindende kontrakt.

Da der, som nævnt, ikke findes nogle formkrav til en kontrakt, er en mundtlig aftale også gældende. Hvis begge parter giver mundtligt udtryk for at være enige om aftalen, anses dette for at være en gældende og gyldig aftale. Ved tvister eller uenighed om aftalens indhold, kan det dog være svært at føre bevis for, hvad aftalen oprindelig indeholdt.

Dette bør kontrakten indeholde

Når der skal udformes en kontrakt, er der visse punkter, der bør indgå. Kontrakten bør være beskrevet så udførligt som muligt, for at undgå eventuelle tvister eller tvivlsspørgsmål på et senere tidspunkt. Derfor frarådes det også at indgå mundtlige aftaler, da man kan ende i problemer i forhold til hvad aftalen oprindeligt gik ud på.

En kontrakt bør altid være datomærket.

En kontrakt bør altid være opdelt i afsnit, der tydelige beskriver de forskellige punkter i kontrakten.

En kontrakt bør altid være beskrevet med et formål, der vil gøre tolkningen af kontrakten lettere, ved eventuelle tvister.

En kontrakt bør altid indeholde en beskrivelse af konsekvenser, der træder i kraft såfremt denne ikke overholdes.

Benyt vores formular herunder, hvis du ønsker hjælp til udformningen af en god kontrakt. Vi har en lang række dygtige advokater, der står klar til, at give dig et tilbud. Alt du skal gøre er at udfylde formularen, hvorefter du kort tid efter vil modtage 3 uforpligtende tilbud.

De forskellige typer kontrakter

Der findes forskellige typer kontrakter, der bør benyttes til de reelle formål.

Her kan du finde en beskrivelse af de forskellige former for kontrakter:

Lejekontrakt – Ved udlejning af bolig, bør der altid udarbejdes en lejekontrakt, der underskrives af både udlejer og lejer. Hvis en lejekontrakt ikke udarbejdes, vil lejelovens almindelige regler gælde. Disse regler er meget ugunstige for udlejeren. Kontrakten bør, blandt andet, indeholde navn og adresse på begge parter, husleje, ordensreglement og meget andet. Det kan være en rigtig god idé at få en advokat til, at gennemgå kontrakten og tilføje eventuelle vigtige punkter. Ellers kan du læse mere i vores dedikerede artikel her: https://www.juf.dk/lejekontrakt-for-beboelse/

Ansættelseskontrakt – Som arbejdstager i Danmark har man krav på en ansættelseskontrakt. En sådan kontrakt skal definere arbejdsopgaverne, arbejdstid, lønforhold og andre relevante punkter. Som arbejdsgiver kan man finde en standard ansættelseskontrakt online, som der kan tilpasses. Det kan være en fordel at få en advokat til at udfærdige en kontrakt, hvis stillingen er meget vigtig. Der kan læses mere om ansættelseskontrakter i denne artikel: https://www.juf.dk/ansaettelseskontrakt/

Direktørkontrakt – En direktør anses ikke som arbejdstager og er derfor ikke beskytter af blandt andet funktionærloven. Der bør derfor altid oprettes en direktørkontrakt mellem direktøren og selskabets bestyrelse, der definerer ansættelsesforholdet nærmere. Man bør altid have en advokat med på sidelinjen, når en sådan kontrakt udarbejdes. Mere herom kan læses i denne artikel: https://www.juf.dk/direktorkontrakt/

Freelancekontrakt – Hvis man som virksomhed benytter sig af freelancere, er det en fordel at indgå en freelancekontrakt. Hvis den udformes korrekt, vil den stille arbejdsgiver meget bedre, hvis samarbejdet med freelanceren ophører. Uden en sådan aftale, vil freelanceren have retten til at beholde alt udført arbejde. Det kan være sig kode, grafisk arbejde og meget andet.

Derudover findes der blandt andet entreprisekontrakter, adhæsionskontraker og almindelige kontrakter.

Benyt vores formular herunder hvis du er i tvivl om, hvilken form for kontrakt, der skal benyttes. Du får let og hurtigt tilsendt 3 uforpligtende tilbud fra vores landsdækkende udbud af advokater.

Advokatforbehold – vær på den sikre side

Med et advokatforbehold er man ikke bundet, før ens advokat har gennemgået og godkendt de juridiske detaljer i kontrakten.

Dog skal et advokatforbehold ikke anses som en form for fortrydelsesret. Det er nemlig ikke muligt at ændre indhold i aftalen eller fortryde underskriften, hvis man har fået kolde fødder. Forbeholdet er dog til for at sikre dig i mod, at blive bundet op hænder og fødder juridisk.

Forbeholdet kan benyttes ved indgåelse af de fleste former for kontrakter, og er en god sikkerhed at have.

Det vil næsten altid være en rigtigt god idé at indskrive et advokatforbehold i kontrakten, for at sikre sig juridisk.

Bag denne artikel..

image description

Skriv en kommentar

Kommentarer (2)
  1. Annie

    Hej
    Vi har et problem. En sælger kommer ind i vores nyovertagede butik og siger vi SKAL leje måtter ved ham. Vi siger at vi har sendt forespørgsel ind på og overtage gl butiksejers kontrakt som vi har fået oplyst slutter marts 2016. først siger han at det kan man ikke og siger dernæst vi skal skrive under på hans papirer for at han kan bringe det i orden. nu får jeg så en truende mail om at den nye kontrakt jeg har indgået løber 48 mdr og jeg ikke kan opsige den og jeg jo udemærket kendte til opsigelsen ved lejemålets indgående og jeg nu er bundet 48 mdr. kan jeg ikke fortryde eller ophæve det på nogen måde

  2. Jesper Ellersted

    Hej. jeg ville gerne vide at hvis jeg ville købe en brugt Jakke af en person. skal jeg så lave en kontrakt hvori der står at hvis han snyder mig, så vil jeg have pengene tilbage eller noget i den stil??