Klage over SKAT

Har du fået en afgørelse fra SKAT, du ikke er enig i?

Så har du mulighed for at klage – både til Skatteankenævnet, senere Landsskatteretten og ultimativt de almindelige domstole. Så langt kommer de færreste sager dog. 40 % af alle sager anlagt for Skatteankenævnet vindes nemlig af klager. Tallet ville endda være højere, hvis flere benyttede sig af en skatterevisor eller en skatteadvokat til at hjælpe sig.

Det er der mange danskere der holder tilbage med ud af frygt for at bruge hele deres gevinst på penge til advokat og revisor. Sådan forholder det sig dog ikke.

Hvis du vinder din klage over SKAT refunderer staten 100 % af dine omkostninger til en advokat eller en revisor. Hvis du taber refunderer SKAT fortsat 50 % af dine udgifter.

Dette gør staten for at sikre, der er ræssonnement i at klage over SKAT – det er nemlig nødvendigt i en retsstat som vores.

Har du en klage over SKAT og ønsker du en vurdering og eventuelt hjælp fra en skatterevisor eller en skatteadvokat?

Brug vores formular herunder og modtag 3 gratis og uforpligtende henvendelser fra skatterevisorer- og advokater på din sag med en vurdering af dine chancer.

Få dine vurderinger nu:

1

Udfyld form
med oplysninger

2

Modtag 3 tilbud
pr. mail el. telefon

3

Vælg bedste og
billigste advokat

arrow

Husk at klage inden 3 måneder

Du kan alene klage over SKAT, når de har sendt en afgørelse til dig.

Du skal sørge for at reagere inden for 3 måneder efter at have modtaget denne afgørelse – ellers mister du retten til at klage, med mindre du ekstraordinært kan få sagen genoptaget. Det kan du sjældent.

Når du modtager afgørelsen fra SKAT – fx forhøjet indtægt bagud i tid, mindsket fradrag, bøde og tilbagebetaling for maskeret udlodning eller lignende – bør du hurtigt konsultere dig med en skatteadvokat- eller revisor med henblik på at finde ud af, om sagen skal påklages.

Førsteinstans som selskab, når du klager over SKAT, vil være Landsskatteretten. Førsteinstans som privatperson vil være enten Skatteankenævnet eller Landsskatteretten. Landsskatteretten er generelt kendt som det mest kompetente organ, men du risikerer længere sagsbehandlingstid her end i en af de 30 skatteankenævn landet over.

Få gratis vurdering af din sag

Som almindelig borger kan det være svært at gennemskue, om man har en mulig sag mod SKAT og skal klage – eller om man blot skal betale.

Her kan vi hjælpe.

Når du udfylder formularen længere oppe får du henvendelser fra op til 3 skatteadvokater- eller revisorer. De vil tage en kort snak med dig og komme med deres vurdering af, om der i din sag er noget at komme efter eller ej. Hvis der er en faktisk klage mod SKAT har du også mulighed for at vælge en af dem til at gå videre med sagen.

Vi glæder os til at hjælpe dig videre med din potentielle klage over SKAT!

Bag denne artikel..

image description

Skriv en kommentar

Kommentarer (1)
  1. Nicole Turan

    Min mand som er førtidspensionist og jeg er studerende.
    Vi har siden 2014 fået gæld og jeg kan regne ud, at vi fortsæt skal betale gæld til SKAT, hvilket vores regnskab er ikke overens med SKATs beregnitil Vi synes at vi bliver snydt eller andet!. Kan du hjælpe? Og koster det noget?
    Mvh Nicole