Ligedeling af fællesbo

Udgangspunktet efter dansk lov er, at man ved ægteskabsbrud i forbindelse med død eller skilsmisse deler ligeligt ud af fællesboet. Fravigelse fra denne ligedeling forudsætter enten, at ægteskabet har været kortvarigt og uden væsentligt økonomisk fællesskab (også undertiden kaldet golddiggerparagraffen i FBSK § 69) eller oprettelse af en ægtepagt.

Find en skilsmisseadvokat her.

Bag denne artikel..

image description

Comments are closed.