Godtgørelse

Godtgørelse er et alternativ til erstatning. Erstatning forudsætter, at der er lidt et konkret tab, der kan dækkes. Med godtgørelse er det muligt at få en pengeydelse som kompensation for noget, der ikke har medført et konkret økonomisk tab. Det kan fx være en svie- og smertegodtgørelse efter erstatningsloven eller en godtgørelse som hjemlet i markedsføringsloven

Bag denne artikel..

image description

Comments are closed.