Tvangsfjernelsessager

Tvangsfjernelsessager er, når kommunen af hensyn til barnets tarv ønsker at fjerne barnet og finde anden familie til det.

I en sag om tvangsfjernelse står dine rettigheder som biologisk forælder i Serviceloven og Retssikkerhedsloven. Derudover er Forvaltningsloven, magtanvendelsesbekendtgørelsen samt Børnekonventionen og Menneskerettighedskonventionen værd at lægge mere til. De to sidste er mere generelle og ligner ikke traditionel lov, men kan dog indbringes i en sag om tvangsfjernelse.

JUF.dk har samlet de af vores tilknyttede og verificerede advokater, der beskæftiger sig med tvangsfjernelsessager i tabellen herunder.

Du kan se tabellen herunder som en inspiration, hvis du ønsker at få kontakt til en advokat, der kan hjælpe dig i en sag om tvangsfjernelse.

Vi kan også hjælpe dig med at skabe denne kontakt gratis. Udfyld blot den formular, du finder på denne side – og så sikrer vi dig op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater, der kan hjælpe dig med tvangsfjernelsessagen. Du er hurtigt videre.

[table]

Hvornår kan kommunen tvangsfjerne et barn?

Hvornår et barn tvangsfjernes er i sidste ende et spørgsmål om ”barnets tarv”.

Der er flere parametre, der spiller ind – og det er et spørgsmål om mange paragraffer og vurderinger, hvis kommunen endeligt ender med at fjerne et barn.

En tvangsfjernelse er dog ikke en endelig beslutning. Allieret med en dygtig advokat har forældrene mulighed for at forsøge at få barnet leveret tilbage. Dette sker, hvis advokaten og forældrene er i stand til at overbevise kommunen om, at barnet bedst har det sammen med sine biologiske forældre.

Tvangsfjernelsessager handler om at gøre det, der er bedst for barnet – og det vil som udgangspunkt altid været de biologiske forældre.

Rettigheder som forælder

Som nævnt har du som forælder –og derved part i en tvangsfjernelsessag – en række rettigheder.

Disse rettigheder er bl.a. gratis advokathjælp, ret til aktindsigt i sagen, ret til samvær med dit tvangsfjernede barn (der kan dog besluttes andet) og ret til at inddrages i sagen om tvangsfjernelsen.

Kommunen vil ikke fra den ene dag til den anden blot gribe ind og fjerne barnet – det vil altid være et spørgsmål om, at du inddrages i sagen.

JUF.dk kan hjælpe dig videre

Står du lige nu en sag om tvangsfjernelse, har vi mulighed for gratis at hjælpe dig videre til den rigtige advokat.

Vores service består i, at vi sætter dig i kontakt med 3 engagerede og dygtige advokater med speciale i tvangsfjernelsessager – herefter har du, efter at have talt med dem, mulighed for at vælge den bedste til jobbet.

De er alle sammen kompetente til at arbejde med sager omkring tvangsfjernelse – den mest kompetente vil derfor være den, der giver dig den bedste følelse, når I taler sammen.

Vores service er ganske gratis og uforpligtende for dig som bruger.

Ønsker du vores hjælp, har du mulighed for at udfylde kontaktformularen i højre side af denne side – og vi ser frem til at hjælpe dig videre.

Listen over advokater specialiseret i tvangsfjernelsessager opdateres løbende. Det er ofte de samme advokater, der kan hjælpe i sager om skilsmissebodelinger, ægtepagter og skilsmisseadvokater mm.

Bag denne artikel..

image description

Comments are closed.