Fælleseje og særeje

Fælleseje og særeje er i ægteskabet to meget forskellige konstruktioner, der især ved skilsmisse har stor betydning. Vi sætter fokus på fælleseje, særeje, skilsmissesæreje, brokdelssæreje, ægtepagter og hvad der ellers hører sig til dette emne.

Som udgangspunkt har alle fælleseje i ægteskabet efter Ægteskabets Retsvirkningslov § 15. Hvis ikke du gør noget aktivt, har du derfor altid formuefællesskab med 100 % fælleseje sammen med min ægtefælle. Dette er midlertidigt ikke altid ønskeligt og fordelagtigt, hvorfor du efter samme retsvirkningslovs § 28 har mulighed for at indføre særeje i større eller mindre grad i ægteskabet.

Dette gøres ved hjælp af en ægtepagt. En ægtepagt er et juridsk bindende dokument, hvorefter ægtefolk har mulighed for at ændre deres formueforhold.JUF gør det nemt for dig at finde en dygtig og billig advokat til at oprette en ægtepagt. Udfyld formularen herunder og få 3 gratis og uforpligtende tilbud.

1

Udfyld form
med oplysninger

2

Modtag 3 tilbud
pr. mail el. telefon

3

Vælg bedste og
billigste advokat

arrow
Nævnt i:

Forskellen på særeje og fælleseje

Fælleseje i ægteskabet medfører, at ægtefællerne ved skilsmisse skal dele alt i en lige 50/50 ratio, og at de derudover kan ifalde vederlagskrav, hvis de formøbler den fælles formue på upassende vis.

Hvad der er særeje i ægteskabet skal derimod ikke deles ved en eventuel skilsmisse, og du kan derfor beholde dine skattede ejendele og formuer. Omkring 8-9/10 danskere har i dag fuldstændigt formuefællesskab (fælleseje), hvilket i højere grad skyldes manglende oplysning end en økonomisk spekulation. For begge parter kan det ofte være en god idé at lave en ægtepagt med særejebestemmelser. Mere om dette herunder i dette indlæg.

Vi vil ikke i dette indlæg anbefale hverken særeje eller fælleseje. Foretag en beslutning efter at have læst om mulighederne ved de to konstruktioner ved at tage udgangspunkt i din egen situation og dine ønsker for fremtiden.

Hvordan får man særeje i ens ægteskab?

Som nævnt har alle som udgangspunkt fælleseje i ægteskabet. Ønskes dette ændret, skal der en ægtepagt til, og denne ægtepagt skal tilmed tinglyses for at få retsvirkning.

En ægtepagt kan oprettes hjemme i stuen ved et stykke papir, hvori ægtefællerne erklærer, at de ønsker særeje i en mere specifik grad og hvem de er, såfremt de kan få dette tinglyst. På internettet er det også muligt at hente formularer til særeje i ægteskabet, hvorved de juridiske grundregler ofte er klaret.

En tredje mulighed er, at få en familieretsadvokat til at hjælpe med udformningen af en ægtepagt og at få advokaten til at tinglyse denne. Dette er den sikre løsning i forhold til ægtepagter. Advokathjælp er din garanti for, at ægtepagten også vil blive gennemført efter sit indhold i tilfælde af en kommende skilsmisse.

Det er muligt at lave en ugyldig ægtepagt, og i visse tilfælde er det muligt at få held til at tinglyse denne, men den er stadigt ugyldig i tilfælde af skilsmisse. Det er derfor set, at ægtefæller troede, at de havde særeje, på trods af, at de stadigt have fælleseje som følge af en forkert udformet ægtepagt – eller en ægtepagt, der slet og ret ikke er blevet tinglyst i tide før skilsmissen.

Er en særejeægtepagt korrekt udfyldt og tinglyst er den gældende til døden (eller skilsmisse) skiller parret ad. Den skal ikke fornyes. Dog kan den tilbagetrækkes, hvis parterne igen ønsker formuefællesskab, eller ønsker at ændre deres indbyrdes formueforhold på en anden måde.

Hvilke typer af særeje findes der ikke?

Forskellen mellem fælleseje og særeje er ikke så sort og hvid, som den ofte forestilles. Det er ikke et valg om enten særeje eller fælleseje – der findes op til flere mellemløsninger, hvorefter det er muligt at lave særeje i brøker eller blot overfor enkelte genstande i forholdet.

 • Fuldstændigt særeje: Med fuldstændigt særeje er der særeje for alt i ægteskabet. Intet deles ved skilsmisse, men parterne tager blot, hvad der tilhører den respektive part og fortsætter deres liv uden at skulle bruge en skilsmisseadvokat til bodelingen.
 • Brøkdelssæreje: Det er muligt at bestemme særeje overfor en brøkdel eller procentdel af formuen, eksempelvis 1/3 særeje og 2/3 fælleseje. En ofte benyttet løsning blandt ægtefæller, der ønsker hverken eller fælleseje og særeje og derfor vælger blandingsløsningen.
 • Skilsmissesæreje: Siden 1990 har danskere haft mulighed for at vælge skilsmissesæreje. Her er formuen fælleseje indtil dét øjeblik, ægtefællerne eventuelt skal skilles – da bliver det særeje, enten fuldstændigt eller i en forudbestemt procentdel. Dør ægtefællerne, er det fælleseje som normalt, og arven fordeles også herefter (med mindre, der er tegnet testamente).
 • Tidsbegrænset særeje: En også ikke usædvanlig konstruktion er et tidsbegrænset særeje. Herefter er det muligt eksempelvis at bestemme særeje de første 10 år, 50 % særeje de næste 10 år og formuefællesskab med fælleseje efterfølgende. Del kun med din ægtefælle, hvis I holder hinanden ud i 20 år – eller hvor lang tid, du ønsker at tidsbegrænse særejet!

En advokat kan altid hjælpe dig med at vælge den rigtige form for særeje for netop dig og dit forhold, såfremt du ikke ønsker at leve i fuldstændigt formuefællesskab og med de konsekvenser, dette medfører.

Særeje og testamente

I testamentariske dispositioner er det muligt at bestemme særeje for modtageren.

Eksempel: Du ønsker at testere 100.000kr til din nevø. Dette gør du ved hjælp af et notartestamente. I testamentet noterer du, at du ønsker, at arven skal være nevøens fuldstændige særeje, hvilket det i så fald også bliver.

Testamente og særeje er to ting, der ofte hører uknytteligt sammen. Det er en stor fordel i dit testamente at lave bestemmelse om fuldstændigt særeje for modtageren, hvis du ikke ønsker, at arvingen skal dele arven med en eventuel andenpart i en skilsmisse senere hen.

Hvor meget koster en særejeægtepagt?

At lave en særejeagtepagt behøver ikke at koste andet end tinglysningsafgiften, hvilken primo 2012 ligger på 1.400kr. (Se den gældende afgift her).

Hvis du ønsker at købe formularen til en særejeagtepagt på nettet koster dette typisk et par hundrede kroner ekstra. Ønsker du hjælp fra en advokat til at undgå alle fælder og sikre, at ægtepagten bliver fulgt i tilfælde af skilsmisse, koster det typisk samlet set 3-4.000kr.

Vi anbefaler under alle omstændigheder den sidste løsning med en advokat, da dette er din garanti for, at særejeagtepagten også bliver en realitet i syvende og sidste ende. Det er en meget ærgerlig situation at have lavet en tinglyst, men ugyldig ægtepagt, der ikke kan blive taget til ret.

Har du andre spørgsmål om fælleseje, særeje, særejekonstruktioner, ægtepagter eller tinglysning er du velkommen til at benytte brevkassen til højre, hvor vi vil gøre vores absolut bedste for at svare på spørgsmålet!

Bag denne artikel..

image description

Skriv en kommentar

Kommentarer (7)
 1. Britta johanson

  Særeje.

  Hvis manden køber sig ind i kvindens lejlighed efter nogle år i ægteskabet, hvad sker der så med særejet ?

  • Ageras

   Hej Britta

   Det kommer an på hvad særejet omfatter. Hvis særejet er lejligheden, vil manden eje hvad han har købt. Hvis særejet f.eks. går ud på at de første 200.000 kr. af lejligheden er særeje, vil denne del ikke skulle medregnes i en evt. boopgørelse.

   Håber det er svar på dit spørgsmål.

 2. jan armand adams

  Min kone ønsker kombinationssæreje, da hun har fået en investor til hendes nye tøj firma.Alle værdier skal overføres fra det gamle firma til det nye firma, hvor investoren indtræder
  Der ligger et udkast til dette særeje. Jeg har behov for at få “min” advoakt til at se den igennem, da alt er udarbejdet af min kones advokat.
  Vi er ikke helt enig, da der ligger udgifter fra opstarten af af tøj brandet, som min kone ikke ønsker at overføre til det nye firma. De ligger så i vores fællesejet firma.
  Jeg ønsker at sikre mig ved en eventuel skillsmisse, at jeg ikke kommer til at hæfte for de udgifter, som ligger i vores fællesejet firma.
  Jeg ser frem til at modtage tilbud på en advokat – det haster lidt.

 3. Lenea

  Hvad sker der når man er blevet skilt og manden har fået særeje på ejendom og opsparinger og parret finder sammen igen efter en skilsmisse?
  Har manden så stadig særeje?

 4. Esben

  Kan der I et ægteskab med fælleseje indtræde en mulighed for særeje hvis ægteskabet mellem de to parter eksempelvis holder i under 1 år.

 5. Lene Mikkelsen

  Ang. fuldstændigt særeje
  Jeg har modtaget en arv, som er fuldstændigt særeje.
  Jeg forstår, at denne fx ikke kan indgå i uskiftet bo, men skal skiftes i forb. m. mit dødsfald.
  Hvordan kan jeg behandle denne arv?
  Skal den anbringes på særskilt konto, og skal der føres særskilt regnskab, som redegør for, hvordan pengene evt. er brugt?

  • image description
   Ageras

   Hej Lene,

   Tak for din henvendelse. Jeg kan desværre ikke svare på dit spørgsmål, men du kan ringe til den mobile retshjælp på 72119077.

   Mvh Ageras-teamet