ERSTATNINGSADVOKAT

Hvornår har du brug for en erstatningsadvokat? Hvis nogen gør skade på dig – og det kan enten være en fysisk skade eller en økonomisk skade, kan du være berettiget til erstatning. Hvis den ansvarlige skadevolder ikke erkender sit ansvar, kan du få brug for at hævde din ret ved hjælp af en erstatningsadvokat.

Erstatningens formål er at genoprette skadelidtes økonomiske situation. Du skal stilles økonomisk som før skaden. Altså som om skaden ikke var sket. Skadelidte må ikke beriges af skaden.

Erstatningsposter ved personskade

Der er fundamentalt fem poster i erstatningssager.

Det er tabt arbejdsfortjeneste, behandlingsudgifter, varigt mén, tab af erhvervsevne og andet tab, herunder advokatomkostninger.

Modparten i sådan en sag vil ofte være et forsikringsselskab, men undertiden også selve skadevolderen.

Gør som mange andre hver eneste dag:

JUF gør det nemt for dig at finde en dygtig erstatningsadvokat, der kan tage din sag. Udfyld formularen herunder og få 3 gratis og uforpligtende tilbud.

En god erstatningssag

Hvis du vil sikre dig, at din sag holder i retten, er der nogle ting, du må sørge for på forhånd. Først og fremmest skal du skaffe så godt et bevismateriale i sagen som muligt. Et bevis kan f.eks. være et vidne, et foto eller ét eller andet teknisk, der placerer ansvaret hos skadevolder eller den ansvarlige.

Sørg for at få registreret skaden i din lægejournal. Du skal ikke spille helt og bide smerterne i dig efter f.eks. en arbejdsulykke. Din sikkerhedsrepræsentant ved, hvordan du anmelder en arbejdsskade, så der bliver taget hånd om sagen fra start.

Sørg for, at din læge ordinerer behandling, så du ikke efterfølgende bliver beskyldt for at have påtaget dig unødvendige udgifter til behandling.

Før dagbog over dine gener. Dagbogen kan måske bruges som bevis i en retssag, og den kan under alle omstændigheder hjælpe læger og behandlingssystemet til at give dig den bedste behandling – og det er jo ikke uvæsentligt.

Lad din advokat kontrollere forsikringsselskabets udspil til erstatning. Husk på, at forsikringsselskabets formål er at sikre deres ejere det størst mulige udbytte. Jo mere de udbetaler til dig, des mindre bliver der til ejerne. Derfor vil de ofte spille ud med et for lille erstatningsbeløb.

Andre erstatningsskader

Hvis en anden person volder skade på en ting, du ejer, kan du være berettiget til erstatning. Her er det ligeledes en god idé at skaffe vidner og beviser. I påstand mod påstand sager, kan det være vanskeligt at få sin erstatning igennem. Der kan være mange grunde til at der sker skade på ting. Ting kan ødelægges med fuldt overlæg, hvis der er opstået en tvist eller f.eks. en nabostrid. Spørg en advokat til råds, før du truer.

Erstatning i forbrugersager – brug en advokat

Når du er forbruger, er du i en særligt beskyttet situation. Det betyder, at du har ret til at få erstattet ting, som du køber, men som efterfølgende viser sig at være i uorden. Nogle gang har du ret til at få pengene retur, men oftest har du ”kun” ret til at få en tilsvarende ting af samme værdi. Hvis du er utilfreds med den erstatning, du bliver tilbudt, kan du selvfølgelig lade retten tage sig af sagen. Du skal så indgive et civilt søgsmål mod butikken, som du mener har behandlet dig forkert – men gør det ikke uden at tale med en erstatningsadvokat først. Du vil ofte opleve, at dine følelser løber af med dig, og det skader din sag.

Injurier og nedsættende tale – brug erstatningsadvokat

Det er ikke tilladt at fremsætte urigtige påstande om andre mennesker i medierne. Hvis en avis skriver noget om dig, som ikke passer, kan du anlægge injuriesag med henblik på at få en erstatning. Din erstatningsadvokat kan vurdere, om du har chance for at vinde sagen. Der er mange juridiske spidsfindigheder i sådanne sager, og ofte er det ikke den økonomiske gevinst, den skadelidte går efter.

Det er heller ikke tilladt at tale nedsættende om folk på grund af deres køn, religion, etniske herkomst eller seksualitet. Hvis du bliver diskrimineret – f.eks. hvis du er homoseksuel – kan du anlægge sag mod den, der har udsat dig for diskrimination.

Bliver der udtalt nedsættende bemærkninger om dig i privatlivet, bliver det svært at udmunde dette i en erstatningssag. Delvist grundet bevisbyrden og delvist grundet den manglende intensitet i injuriesagen. Sådanne sager løses bedst, hvor de opstår – i privaten.

Links til vores artikler om advokater:

Teksten er skrevet af

Bag denne artikel..

image description

Skriv en kommentar

Kommentarer (4)
 1. tora

  jeg kom til skade i starten af juni måned sidste år, jeg trænede judo og faldt forkert til træning en dag. Mit kraveben revnede fra skulderen, jeg blev opereret men det gik ikke godt nok så jeg blev opereret igen og fik placeret en hookplade til at holde kravebenet på plads. Jeg kunne ikke arbejde i otte uger, jeg arbejdede i en måned efter de otte uger og så blev jeg opereret igen til at fjerne hookpladen i september, det gik fint og jeg arbejder nu men jeg har sagt op fordi jeg kan ikke holde min arbejde ud, har ondt i min arm hele tiden og nu kan jeg ikke mere. Jeg venter på svar fra kommunen om muligheden for at omskoles, det er ikke det jeg har lyst til, jeg er færdiguddannet bager og konditor og elsker min arbejde. Jeg har en forsikring hos købstæderens forsikringsselskab, fareklasse B, dækning ved invaliditet 2.000.000 kr minimums men-grad 10% det står ikke noget med sportsudøvelse, den dag jeg fik lavet den forsikring var jeg ikke begyndt at træne judo. Jeg har ikke lavet en skade andmeldelse ednu mit forsikringsselskab ved intet ednu, jeg havde en retsag jeg skulle få afsluttet inden jeg kunne begynde på det her. Mit spørgsmål til jer er; har jeg ret til en erstatning fra mit forsikringsselskab? hvor meget skal jeg betale til jer hvis hjælper med den her sag?
  Glæder mig til at høre fra jer
  Tora

 2. Ageras

  Hej Tora

  Det gør mig ondt, at du er havnet i den situation.
  Vi har her på siden ikke kapacitet til at gå ind og hjælpe i konkrete tilfælde. Faktisk har vi heller ikke de kompetencer, som du har brug for.
  Jeg vil foreslå dig at gøre følgende:
  1. læs din forsikringspolice godt igennem for at finde argumenterne for, at du skal have en sum udbetalt.
  2. kontakte dit forsikringsselskab telefonisk og høre, hvordan du skal forholde dig.

  Hvis forsikringsselskabet er imødekommende, vil de forklare dig, hvordan du laver en skadesanmeldelse. Først i en situation, hvor forsikringsselskabet afviser at give dig erstatning, har du brug for en advokat.

  Det må være din første prioritet at undgå en retssag mod forsikringsselskabet.

  Med hensyn til din eventuelle revalideringssag i kommunen, kan du have god gavn af at kontakte din fagforening, som råder over juridisk bistand i den slags sager.
  Sørg for at have en bisidder med til møderne med kommunen, så der er 4 ører, der hører, hvad der bliver sagt.
  Det kan føles meget ydmygende at skulle leve op til de krav, som kommunen stiller i forbindelse med revalidering.
  Kommunens mål er at få dig på arbejdsmarkedet igen så hurtigt som muligt. Derfor kan det være svært at få sine største ønsker igennem.

  Det vigtigste for dig er at opretholde et positivt livssyn. Du har været igennem et forløb med uheld og smerte, som sætter nogle begrænsninger for dit fremtidige liv. Men hver gang man bliver begrænset i sine ønsker, åbner der sig en dør til nogle nye muligheder. Du skal finde disse nye muligheder og klø på.

  Jeg håber, det lykkes for dig at få den rigtige juridiske bistand i din fagforening, og at du undgår at du får din erstatning hos forsikringsselskabet uden brug af advokat.

  mvh HET

 3. Julie Hervig

  Jeg kom til skade på rulleskøjter tilbage i 08 og endte med at få en sjælden sygdom i foden kaldet CRPS/RSD. Jeg har en ulykkesforsikring min far tegnede da jeg var yngre og vi havde en advokat til at prøve at bekæmpe min ulykkesforsikring, for de ville ikke betale. Men jeg endte med at min advokat tog alle vores penge og ikke gad mere. Jeg sidder nu i kørestol, er 23 og er dybt afhængig af min families hjælp.
  Vi er stort set løbet tør for penge, så derfor ville jeg hører om i måske kunne hjælpe?

 4. peter

  døvhed kritisk sygdom har høre prøve fra audiologigt afd. slagelse der siger alle prøver over 100 db .Pensam har et krav at prøven skal være over 100 db som den er . Nu skriver de så det skal være med hjælpe midler på og det står der ikke noget om i deres betingelser.. Har fået udbetalt fra Topdanmark deres er total døvhed.