Erstatning ved færdselsuheld

Den danske erstatningsret er skruet således sammen, at du som skadelidt, såfremt du ikke selv har skyld i skaden, altid vil få dækket dine tab. Mere spændende er det, om du som skadevolder kan ’tørre’ erstatning af på forsikringen, eller om du selv ender med at udrede denne.

Gør som mange andre hver eneste dag:

JUF gør det nemt for dig at finde en dygtig og billig erstatningsadvokat. Udfyld formularen herunder og få 3 gratis og uforpligtende tilbud.

Først en smule terminologi:

Skadelidt: Personen, der lider en skade eller et tab i et færdselsuheld (eller ethvert andet uheld)
Skadevolder: Personen, der har skyld, enten alene eller sammen med andre, i forvoldelsen af skaden
Erstatning: Kontant beløb til at dække enten personskader eller tingsskader
Regres: Ens forsikring kan betale umiddelbart, men kan senere hen kræve regres – dvs. erstatning – af skadevolderen i særlige tilfælde
Objektivt ansvar: Ansvar, der ikke er betinget af skyld, men blot handler om ’at være på det forkerte sted, det forkerte tidspunkt’. Objektivt ansvar for færdselsuheld findes i færdselslovens § 101 stk. 1.
Culpa-ansvar: Ansvar, der er betinget af skyld i form af enten uagtsomhed eller forsætlighed.
Personskade: Fx en brækket arm eller en knækket tand
Tingsskade: Fx et par ødelagte briller eller en bulet bil

Skadede får altid sit tab dækket ved færdselsuheld

Det er vigtigt at skelne mellem de to typer af skader, der findes: personskader og tingsskader. Fælles for dem begge er dog, at man som skadelidt i et færdselsuheld er helt sikkert på at få erstatning for ens skader. Dette følger af Færdselslovens § 108 stk. 1, der dikterer, at forsikringsselskabet for skadevolderen hæfter umiddelbart, og altså skal betale til at starte med, men herefter har mulighed for at køre regres mod skadevolderen i visse tilfælde.

en bil har ødelagt forskærmen efter uheld

For alle køretøjer i Danmark, med undtagelse af offentlige, er det påkrævet, at der er tegnet en ansvarsforsikring. I og med at denne hæfter umiddelbart, og det er lovkrævet af have denne ansvarsforsikring for at kunne køre rundt i bilen, vil skadelidte altså altid være sikker på at få udredt erstatning, uanset om skadevolderen er økonomisk i stand til at betale eller ej. De danske regler er med andre ord en sikring af skadelidte og dennes situation.

Eksempel: Jeg kører en tur i min bil. Det er glat på vejene, og selvom jeg ikke kører for hurtigt eller på nogen måde forkert, ender jeg med at køre ind i Brians bil, der får en bule. Bulen koster 10.000kr at reparere. Min ansvarsforsikring hæfter umiddelbart. Da jeg ikke har overtrådt sin forsikringspolice ved fx at køre med alkohol i blodet, eller ved at køre alt for stærkt, får mit forsikringsselskab ikke regres mod mig, og jeg ender derfor ikke med at betale noget.

Havde jeg i ovenstående tilfælde fx kørt for stærkt, kørt spirituskørsel eller kørt uden kørekort, ville jeg med garanti have overtrådt min forsikringspolice. I så fald ville jeg sandsynligvis ende med at regreskrav fra mit forsikringsselskab, der altså umiddelbart havde betalt pengene til Brians bule. Jeg ville, fordi jeg gjorde mig skyldig i særligt omfang, selv ende med at betale i så fald.
At jeg (mit forsikringsselskab) overhovedet skulle betale til at starte med grunder i det objektive ansvar, der i færdselsloven er indsat for alle bilister. I det øjeblik jeg sætter mig ind i min bil, er jeg ansvarlig for alle de skader, bilen forvolder – uanset, om det er min skyld, vejrets skyld eller tredjemandsskyld. Derfor er det også en suverænt ringe idé at undlade at tegne den lovkrævede ansvarsforsikring, da man som objektivt ansvarlig uden skyld kan pådrage sig fænomenalt store erstatningskrav.

Den lovpligtige ansvarsforsikring vil som absolut hovedregel gå ind og dække både de personskader og tingsskader, man som bilist måtte pådrage sig. Der skal en særlig grad af skyld til – hvis jeg fx kører fuld i bilen og kører en cyklist ned – til, før end et erstatningskrav ryger over på selve den skadende person. Lovene er strikket sammen med det formål, at man både som skadevolder og skadelidte skal stilles bedst muligt og at forsikringsselskabet som udgangspunkt skal bære tabet, men gør man sig skyldig i særlig grad, kan man ende med selv at hæfte alligevel.

Kaskoforsikring og ansvarsforsikring

Mens det er lovkrævet at tegne en ansvarsforsikring til ens bil, er det ganske frivilligt, om man derudover ønsker at tegne en kaskoforsikring. Mens en ansvarsforsikring dækker de skader, man med bilen forsager på andre, dækker en kaskoforsikring de skader, man selv pådrager sig.

Eksempel: Jeg kører en tur i min bil. Desværre er det igen glat på vejen, og selvom jeg stadigt ikke kører for stærkt, ender jeg med at køre ind i Brians bil. Igen. Brians bil bliver bulet og skal repareres for 10.000kr. Min bil bliver ved færdselsuheldet bulet og skal repareres for 5.000kr.
Min ansvarsforsikring dækker alle skaderne på Brians bil, der derved stilles, som var uheldet ikke sket. Men jeg har ikke nogen kaskoforsikring. Derfor skal jeg selv udrede skaderne på min egen bil.

Havde jeg i ovenstående eksempel haft en kaskoforsikring, ville majoriteten af udgiften til reparation af bilen være dækket af forsikringsselskabet. Kun selvrisikoen ville jeg stå tilbage med – og alt efter forsikringens pris, plejer denne at udgøre et par tusinde kroner.

Strafansvar og erstatningsansvar kan forekomme samtidigt

Hidtil har vi i denne tekst kun fokuseret på selve erstatningsansvaret ved et færdselsuheld. Der er midlertidigt mere til sagen end dette. Mange færdselsuheld sker som følge af strafbare hændelser, og her skal den skadende person både indregne strafansvar og erstatningsansvar.

Eksempel: Jeg kører fuld rundt i min bil efter en våd lørdag aften på den lokale bodega. På vej hjem overser jeg rødt lys og påkører cyklisten Mette. Ved uheldet ødelægges Mettes spritnye cykel til 5.000kr. Min ansvarsforsikring betaler umiddelbart de 5.000kr til Mettes cykel, men får regres mod mig, da jeg over overtrådt forsikringspolicen. Jeg ender altså selv med at betale de 5.000kr.
Derudover får jeg en politisag på halsen, da jeg har kørt med for høj promille, og jeg kan derfor se frem til yderligere en bøde, frakendelse af kørekortet, eller – hvis jeg er rigtigt uheldig – en fængselsstraf.

Som med så meget andet kan såvel strafansvar og erstatningsansvar, objektivt ansvar til trods, undgås ved en smule sund fornuft. Undgå at køre med alkohol i blodet, under påvirkning af stoffer og for hurtigt, og så bliver det rigtigt svært at ifalde endeligt erstatningsansvar.

Læs mere:
Erstatningsadvokat.
Advokat 

Bag denne artikel..

image description

Skriv en kommentar

Kommentarer (8)
 1. Lasse Hinz

  Jeg har lige været ude for en ulykke, jeg kom kørende på cykel ned af en bakke, da en ung pige kommer ud fra en sidevej uden at orientere sig, jeg for så ramt hendes forhjul, og vælter 10-15 meter ned af bakken, få en skade på min albue, og lidt skrammer hist og her.. Men min cykel for en del skader, samt mine hovedtelefoner og jakke..
  Er det så hendes ansvarsforsikring der dækker mine ting eller hvordan?

 2. Lasse Hinz

  Jeg har lige været ude for en ulykke, jeg kom kørende på cykel ned af en bakke, da en ung pige kommer ud fra en sidevej uden at orientere sig, jeg for så ramt hendes forhjul, og vælter 10-15 meter ned af bakken, få en skade på min albue, og lidt skrammer hist og her.. Men min cykel for en del skader, samt mine hovedtelefoner og jakke..
  Er det så hendes ansvarsforsikring der dækker mine ting eller hvordan?

 3. Christian Larsen

  hvordan får man erstatning fra en skadevolder som ikke har sin bil forsikret ? han er blevet smidt ud af sit forsikringsselskab pga manglende betaling , men kørte stadig med nummerplader på sin bil .
  Han har nu været skyld i et færdselsuheld , med materielle skader . men hvordan få jeg penge til at reparere min bil ?
  mvh Christian Larsen

 4. Christian Larsen

  hvordan får man erstatning fra en skadevolder som ikke har sin bil forsikret ? han er blevet smidt ud af sit forsikringsselskab pga manglende betaling , men kørte stadig med nummerplader på sin bil .
  Han har nu været skyld i et færdselsuheld , med materielle skader . men hvordan få jeg penge til at reparere min bil ?
  mvh Christian Larsen

 5. per madsen

  Jeg er australsk statsborger og har erhvervet mit kørerkort i Australien for 20 år siden.
  Jeg er nu flyttet til Danmark og skal bo her i 13 mdr.
  jeg er nu blevet oplyst om at jeg efter 90 dage i Danmark skal have om byttet mit Australske kørerkort til et dansk kørerkort.For at få dette skel jeg op til en kontrolleret teori og praktisk kørerprøve.
  Jeg har købt en billig bil og har den ansvarsforsikret i alm. brand.Jeg har tænkt mig at undlade at ombytte mit Australske kørerkort til et dansk da jeg mener det vil være urimeligt at påføre mig en stor udgiften til en kontrolleret kørerprøve
  Mit spørgsmål går på om forsikringsselskabet vil have regreskrav mod mig såfremt jeg er skyld i en skade

 6. Torben

  En bilist kører ad tilkørselsvej til motorvej med høj hastighed, og forsøg på at komme foran andet køretøj i 1. vognbane mislykkes, og billisten bremser op og svinger hasarderet sit køretøj ind bag førnævnte køretøj i 1. vognbane og presser herved et 3. køretøj til at lave en undvigemanøvre, hvorved denne mister herredømmet over bilen, og påkører autoværn, hvorved køretøjet totalskades. Føreren af det totalskadede køretøj får nakkesmerter, og efterfølgende tiltagende smerter i nakke og skulderregion. Føreren af det køretøj, som kører hasarderet bliver ikke identificeret. Politiet optager rapport, men beskriver det som et singleuheld da der ikke er direkte sammenstød mellem nogen af køretøjerne. Vidnets identitet sikres heller ikke af politiet. Vil den tilskadekomne kunne opnå nogen form for erstatning?

 7. Mohammed

  Hvem skal erstatte min bil hvis min kæreste har kørt ind i en og min kæreste kørte overfor rødt.

 8. Poul Berg

  Hej
  Jeg blev påkørt af en anden bil som kørte frontalt ind i mig,da han skulle lave venstresving i Genner , der var politi på ,som optog rapport og ham der påkørte mig får hele skylden.Min søns bil som jeg havde lånt er 15 måneder gammel .Den er købt med 30% i udbetaling .Hvis den er totalskadet så dækker forsikringen kun bilens værdi nu og her, ikke gælden i bilen så jeg har sat min søn i en dårligere økonomisk situtation.ingen gang udbetaling til en tilsvarende bil vil man kunne få.
  Er der ikke noget med man ikke må stilles dårligere efter uheldet end man var før . Mvh Poul Berg