Dødsbo – Om rydning af dødsbo og skifteformer

Et dødsbo opstår, når en person dør, og der efter denne skal opgøres et bo. Man har som den efterladte familie flere muligheder i forhold til dødsboet – man kan lade det stå uændret i form af et uskiftet bo, men kan lade en bobestyrer tage sig af dødsboet i form af et bobestyrerbo, eller man kan ordne det hele ved et privat skifte. Lidt over 80 % af alle dødsboer i Danmark ordnes som et privat skifte.
sep

Gør som mange andre hver eneste dag:

JUF gør det nemt for dig at finde en dygtig og billig advokat til at hjælpe med dødsboet og skiftet. Udfyld formularen herunder og få 3 gratis og uforpligtende tilbud.

1

Udfyld form
med oplysninger

2

Modtag 3 tilbud
pr. mail el. telefon

3

Vælg bedste og
billigste advokat

arrow

Herunder en gennemgang af forskellige aspekter omkring dødsboer. Spring hurtigt til én del herunder eller læse det hele i kronologisk rækkefølge:

Privat skifte

I et privat skifte står arvinger selv for at fordele boet efter afdøde. Dette sker typisk ved at give fuldmagt til en uvildig advokat, der kan tage sig af det praktiske i forbindelse med skiftet. To krav skal være opfyldt for at man kan vælge at lade dødsboet skifte privat:

 1. Aktiverne skal overstige passiverne. Der skal være penge at fordele.
 2. Arvinger skal være enige om hele arvens fordeling. Er der uenighed om en del af arven eller et specifikt objekt skal denne uenighed løses forinden der kan laves et privat skifte.

Man kan lade skæringsdatoen for dødsboet ligge op til 12 måneder efter dagen for dødsfaldet. I og med at man kan få skattefradrag for hver eneste måned dødsboet er under afvikling med et privat skifte er der en skattemæssig fordel i at trække skæringsdatoen i 12 måneder.

Også med et privat skifte skal der indrykkes et proklama i statstidende, hvorefter kreditorer har mulighed for at gøre opmærksom på deres krav. Det har kreditorerne 8 uger til at gøre, hvorefter deres krav på pengene forfalder. Herefter har arvingerne samt den valgte advokat (eller anden fuldmagtsholder, hvis en overhovedet) så mulighed for at dele boet. Uanset om der er gæld kan almindelige genstande deles blandt arvinger (almindeligt indbo og løsøre).

Det kan ikke anbefales at tage sig af det private skifte selv for at spare penge på advokaten. Læs mere herom længere nede i afsnittet om advokat og dødsboer. Regn med at skulle bruge cirka 50.000-75.000 kr. på at få delt et bo på 2 millioner kroner. Pengene fratrækkes i boet før resten af midlerne fordeles til de ønskede arvinger.

Det er også en mulighed at lade skiftet foregå som et forenklet privat skifte. Her skal der af arvingerne ikke afleveres en boopgørelse (se hvordan man laver en boopgørelse her), men alene afleveres en åbningsseddel. Et forenkelt privat skifte er hurtigere og billigere, men ikke altid muligt.

Uskiftet bo

Var den døde førstafdøde i et ægteskab kan længstlevende ægtefælle vælge at overtage dødsboet til uskiftet bo. Netop uskiftet bo betyder, at man udskyder skiftet, og at længstlevende derved kan fortsætte i huset uden nogle mærkbare ændringer. Når længstlevende dør, skiftes boet først her efter både førstafdøde og længstlevende. Fordelen ved uskiftet bo er bl.a., at det er meget nemt, hurtigt og billigt – det koster blot 500 kr. i afgift, når man indsender begæringen til Skifteretten om at overtage boet til uskiftet bo.

Ulemperne ved uskiftet bo er, at det kræver tilladelse fra førstafdødes myndige særbørn og at længstlevende ægtefælle overtager boet på godt og ondt. Længstlevende kan overtage gæld (men kan frasige sig det uskfitede bo, hvis der er gæld) og kan rykke på arvebalancen mellem egne arvinger og førstafdødes arvinger, da længstlevende som udgangspunkt overtager en “ejers rådighed” over boet.

Retten til uskiftet bo er med den seneste arvelov blevet udhulet betydeligt. Det vælges dog stadig af cirka 1/5 af de mulige tilfælde. Har førstafdøde og længstlevende alene fællesbørn, hvor man alligevel ikke kan rykke arvebalancen, er uskiftet bo en oplagt mulighed.

Læs mere om uskiftet bo her.

Bobestyrerbo

Hvis betingelserne for et privat skifte ikke kan opfyldes, eller arvingerne ikke ønsker at have noget med dødsboet at gøre, udpeges der af Skifteretten en bobestyrer. Herved er der tale om et bobestyrerbo. En bobestyrer er typisk advokat. Afdøde kan i et testamente vælge på forhånd, hvem der skal være bobestyrer – denne behøver ikke være advokat, men vil typisk være det alligevel.

Bobestyreren har til ansvar at afvikle dødsboet og har mulighed for at træffe alle beslutninger. Inden væsentlige beslutninger træffes skal arvinger dog gøres opmærksom herpå.

Bobestyreren indleder sit arbejde med at holde et møde sammen med arvinger, hvor forventninger omkring afviklingen af dødsboet afstemmes. Herefter indrykkes proklama i statstidende og det reelle arbejde med opgørelse samt fordeling af aktiverne begynder. Processen med et bobestyrerbo kan tage op til 2 år efter dødsdagen.

Advokathjælp til dødsboet

Ved et bobestyrerbo eller et privat skifte vil typisk en advokat blive udpeget til at lede skiftet. Formålet hermed er at sikre, at skiftet forløbet efter loven, at alle tidsfrister bliver overholdt, at indrykningen af hensyn til kreditorer i Statstidende sker efter reglerne og at der i det hele taget ikke er en finger at sætte på afviklingen af dødsboet.

Man skal ikke have hjælp af en advokat til at udrede ens dødsbo. Det er ganske frivilligt. Formålet med ikke at have en advokat er at spare de penge, det koster. Regn med en udgift på mellem 50.000 kr. og 75.000 kr. for et bo på 2 millioner.

Netop prisen på at få en advokat til at hjælpe med afviklingen af dødsboet er for de fleste personer problemet. Tidligere skulle dødsboadvokater arbejde under en fast takst, men sådan er det ikke længere. Advokater i dag kan derfor frit sætte deres pris. Du kan dog med fordel bede om én ting før du begynder:

En fast pris. At lade en advokat arbejde og fakturere ud fra medgået tid er et carte blanche til at lade advokaten udstede store regninger. Bed i stedet om en fast pris fra starten af. Ud fra størrelsen på dødsboet vil de fleste advokater have mulighed for at give et (bindende) prisoverslag fra starten af. Dette er den sikkerhed for ikke at betale mere for den nødvendige hjælp end højest nødvendigt.

Udover at tage sig af det praktiske kan advokaten i spidsen for dødsboet også hjælpe med rådgivning i forhold til arv. Advokaten kan også hjælpe med at minimere den boafgift / arveafgift, de arvende står til at skulle betale – 0 % for efterladt ægtefælle, 15 % for livsarvinger og 36.25 % for alle andre (søskende inklusive). Investeringen i en advokat kan vise sig at være en rigtigt god investering ved selv grundlæggende rådgivning.

Her kan du læse mere om, hvad en advokat til dødsbo typisk koster.

Rydning af dødsbo

Diverse firmaer overalt i Danmark tilbyder at tage sig af rydningen af et dødsbo. Ydelsen, man her får, går ud på at ryddet huset på godt og ondt. Man får her ikke pengen for tingene, men betaler for at huset klargøres til salg. Inden en rydnings af et dødsbo igangsættes skal man derfor sørge for at have reddet, hvad man ønsker at redde og beholde. Rydningsfirmaet borttager alt og sørger for miljøvenligt at bortskaffe det, der egner sig hertil, mens resten typisk brændes.

Ydelsen rydning af dødsbo minder lidt om at klargøre et hus til salg – alt skal væk, så en ny ejer, en ny familie, kan flytte ind og gøre stedet til deres.

Begravelsen

I et testamente kan der være nedskrevet bestemmelser om begravelsen og der kan være afsat midler til gravstedsvedligeholdelse. Har afdøde ikke taget stilling hertil sker følgende:

Familien skal først tage stilling til, om der skal ske en obduktion eller ej. Herefter skal familien vælge, om de vil benytte sig af en bedemand eller ej. Vælger familien en bedemand vil der herefter ikke være mange praktiske opgaver at tage sig, da bedemanden vil stå for det meste i forbindelse med begravelsen og gravstedet mv. Ønsker familien ikke at benytte sig af en bedemand, eventuelt med henblik på at spare penge, skal familien selv sørge for at skaffe kiste, plads ved kirken, bestilling af kirkevogn og lignende praktiske opgaver i forbindelse med begravelsen.

Det er muligt at vælge enten en lokal bedemand eller en online bedemand. Fordelen ved førstnævnte er, at man har mulighed for at få personlige møder og rådgivning. Fordelen ved sidstnævnte er, at det er billigere, og at man i ro og mag hjemmefra, når man ønsker det, kan sidde og sammensætte begravelsen.

Konklusion

For de fleste personer vil det give meningen enten at vælge uskiftet bo eller et privat skifte. Et bobestyrerbo er typisk dyrere og konsekvensen af strid i familien. Om en bedemand eller ej er vejen frem afhænger af den konkrete situation.

Det er meget nemt at komme til at betale mange penge i umiddelbar forlængelse af et dødsfald til både advokater og bedemænd. Bed derfor om et bindende prisoverslag til at starte med og søg gerne flere advokater og bedemænd før end den endelige vælges. Husk, at sidstnævnte, bedemænd, i dag kan findes online, og at man ikke er nødt til fysisk at mødes med bedemanden for at arrangere begravelsen – det kan dog være den bedste mulighed, ønsker man det alligevel.

Bag denne artikel..

image description

Skriv en kommentar

Kommentarer (8)
 1. Gitte T. Hansen

  .Vi er tre søskende der skal arve vores mor og far. Må vi sælge hus og bil inden vi har hørt noget fra skifteretten?

 2. Dennis Nissen

  Jeg har to spørgsmål, hvis man sidder i uskiftet bo og ens livsarvinger dør, og man vil lave et testamente, hvor meget kan man råde over.
  Hvis man er et ægtepar, uden livsarvinger og den ene dør, og man får lavet forenklet skifte, kan den længstlevende så lave et testamente hvor han/hun testamenter hele boet væk.

 3. Frede Rasmussen

  Advokathjælp til dødsboet.
  Er en sådan udgift fradragsberettiget i min private indkomst.
  Min ægtefælle er død og jeg sidder i uskiftet bo.

  mvh
  Frede Rasmussen

  • image description
   Ageras

   Hej Frede

   Nej – advokatsalæret i forbindelse med behandling af dødsboet kan ikke fradrages i din personlige indkomst. Det fradrages typisk i boet forinden arven her udbetales.

   Mvh. Halfdan

 4. Kim

  Jeg har set der er flere der tilbyder gratis rydning af dødsbo. Kan det være rigtigt? Hvorfor gør de det?

 5. Michael Holst

  Tak for en utrolig god og inspirerende artikel omkring rydning af dødsbo, samt diverse skifteformer, det var godt lige af få det genopfrisket.

  Jeg håber at det ville være okay, hvis vi henviser nogle af de pårørende, som dagligt kontakter os omkring dødsboer, da jeg personligt synes at det giver et godt og retsvisende billede af hvordan det hænger sammen.

  Tak for god læsning
  Michael Holst
  https://dodsbo-hjelpen.dk/

  • image description
   Ageras

   Hej Michael,

   Det lyder super godt. Det skulle gerne være brugbar information for de pårørende.
   Vi kan også finde dygtige advokater til at stå for det efterfølgende private skifte. Du kan sende dette link til dem: http://www.ageras.com/advokat.

   God dag!

   Mvh Henrik fra Ageras-teamet

 6. Lene Mathiasen

  Jeg har arvet en ejerlejlighed fra min mor som jeg vil sælge. Den offentlige ejendomsvurdering er på 670000 og salgsprisen er på 1,4 million. Da jeg er enebarn og lejligheden er betalt hvor meget arver jeg så hvis jeg sælger den til 1,4 million. Nogle siger jeg tjener mere ved at flytte i den, men hvor meget er forskellen.