Ansættelseskontrakt

En ansættelseskontrakt regulerer forholdet mellem en arbejdsgiver og en arbejdstager. En ansættelseskontrakt er en tvungen kontrakt – man må som arbejdstager ikke arbejde i mere end 30 dage uden at få en ansættelseskontrakt og derved få forholdende reguleret ved skrift.

En ansættelseskontrakt er gyldig, når såvel arbejdsgiver som arbejdstager har underskrevet den.

Der er en del krav til oprettelsen af ansættelseskontrakter, og reglerne for, hvordan en eventuel konflikt mellem arbejdstager og arbejdsgiver skal løses kan være svære at gennemskue.

Hvis du skal have skrevet eller fortolket en ansættelseskontrakt har du brug for en advokat med speciale i arbejds- og ansættelsesret. Netop en sådan advokat har du mulighed for at finde ved hjælp af formularen herunder. Når du udfylder denne vil du modtage tilbud fra 3 advokater, der kan hjælpe dig med at udforme din ansættelseskontrakt med den kommende medarbejder, med at fortolke den nuværende eller yde generel rådgivning.

Formularen er gratis og uforpligtende og kan med fordel benyttes til at finde den billigste advokat til at hjælpe dig hurtigt videre med ansættelseskontrakten:


sep

1

Udfyld form
med oplysninger

2

Modtag 3 tilbud
pr. mail el. telefon

3

Vælg bedste og
billigste advokat

arrow

en ansættelseskontrakt underskrives

Arbejdsgiver: Før kontrakten underskrives

Aftal gerne med din kommende medarbejder før kontrakten underskrives, om det er noget, der kan annonceres som en nyhed, eller om medarbejderen først skal gøre sig fri af en allerede eksisterende forpligtelser – sige sit gamle job op med andre ord.

Du må have din medarbejder ”ansat” uden en kontrakt i op til 30 dage, såfremt medarbejderen arbejder mere end 8 timer om ugen. Herefter kræver loven at forholdene skal reguleres i en kontrakt.

Du kan finde ansættelseskontraktsskabeloner online. Vær dog opmærksom på, at de som skabeloner ikke nødvendigvis passer til dig. I en IT-virksomhed er det fx vigtigt at notere i arbejdskontrakten, at arbejdsgiveren ejer det arbejde, den ansatte udfører.

Jeg vil derfor anbefale, at du bruger en advokat i hvert fald én gang til at udforme en ansættelseskontrakt, der passer til netop din virksomhed og de problemstillinger, du står over for. Du behøver ikke at bruge advokaten hver gang, du skal ansætte en ny medarbejder, men at have en ansættelseskontrakt tilpasset netop din virksomhed er en meget fornuftig beslutning. En sådan ansættelseskontrakt kan udformes af en advokat for mellem 3.000 kroner og 10.000 kroner alt afhængigt af, hvor meget arbejde du lægger i at finde en billig advokat til opgaven.

Hvad skal ansættelseskontrakten indeholde?

Din ansættelseskontrakt skal minimum indeholde følgende afsnit:

 • Navn og adresse på såvel arbejdsgiver som arbejdstager
 • Beskrivelse af arbejdets natur. Sørg her for at lave en bred beskrivelse, så du ikke låser medarbejderen fast til én opgave, der måske ikke altid kan dække arbejdstagerens tid.
 • Ansættelsestidspunktet. Dette kan sagtens være før kontrakten faktisk underskrives, såfremt medarbejderen har arbejdet et par uger uden kontrakt.
 • Løn og detaljer herom. Hvordan bliver lønnen udbetalt, hvornår, er der pension med, tillæg, bonusordninger, eventuelle goder som bil eller arbejdsbetalt computer – samt hvor høj lønnen er. Husk at det både er muligt at lønne per time og per måned; sidstnævnte vælges ofte med fuldtidsansatte.
 • Arbejdstid. Noter også mødetidspunkt, om medarbejderen kan arbejde hjemme og hvordan dette i så fald fungerer og lidt om arbejdstider, hvis det er vigtigt for stillingen.
 • Forventet varighed såfremt der er tale om en midlertidig ansættelses, vikariat, barselsansættelse eller blot i det hele taget midlertidig ansættelse.
 • Ferierettigheder. For de fleste vil det her være nok at henvise til ferielovens bestemmelser, der i øvrigt ikke kan omgås med en ansættelseskontrakt. Alle ansatte har ret til minimum 5 ugers ferie.
 • Opsigelsesvarsel.
 • Andre vigtige vilkår – de krav, du ellers gerne vil gøre gældende for, at arbejdet kan udføres til perfektion af din medarbejder.

Hvis der i øvrigt er en overenskomst, der gælder for medarbejderen, skal der henvises til denne i ansættelseskontrakter.

I en mindre virksomhed kan det være en god idé at skrive i aftalen, at det forventes, der gives en hånd med, når det en enkelt gang imellem brænder på uanset om det er indenfor medarbejderens område eller ej.

Hvad sker der, hvis ansættelseskontrakten ikke overholdes?

Hvis ansættelseskontrakten ikke overholdes har den part, der har overholdt sin del, ret til at hæve aftalen. Der kan desuden være tale om, at parten har ret til at få yderligere kompensation fra den anden part.

Typeeksemplet er, hvis en ansat ikke møder ind til tiden og ikke passer sine opgaver. Så kan denne fyres (og det med kort varsel) for ikke at have overholdt sine kontraktretlige forpligtelser.

Det samme kan arbejdstageren gøre overfor arbejdsgiveren, hvis løn ikke udbetales til tiden, da dette også er et punkt reguleret af ansættelseskontrakten.

Klausuler

Du har i din ansættelseskontrakt mulighed for at indskrive flere klausuler. Et par af de normale:

 • Konkurrenceklausul: Du kan forhindre arbejdstageren i at tage arbejde indenfor en konkurrerende virksomhed eller at starte sin egen konkurrerende virksomhed i et specifikt stykke tid.
 • Kundeklausul: Du kan forhindre arbejdstageren i at tage kunder med over til en ny virksomhed eller ny arbejdsgiver.
 • NDA: En NDA, non disclosure agreement, forhindrer medarbejderen I at tale om fortrolige oplysninger fra arbejdspladsen.

Konkurrence- og kundeklausuler indskrænker medarbejderen i sine muligheder for at få en ny arbejdsgiver. Derfor skal man som tidligere arbejdsgiver betale en kompensation på den halve løn i alle de måneder, hvor klausulerne er gældende, med mindre medarbejderen finder et for ham relevant job, der overstiger denne halve løn. Det kan altså være en dyr fornøjelse at have kundeklausuler og konkurrenceklausuler, hvis ikke ens medarbejder hurtigt finder relevant beskæftigelse.

Hvis en ingeniør bliver taxachauffør er der ikke tale om relevant beskæftigelse. Det er der dog, hvis en sælger bliver sælger for en ny virksomhed i en anden branche og derved ikke kommer i konflikt med sin tidligere arbejdsgiver uanset en konkurrenceklausul.

Læs mere generelt om kontrakter.

Bag denne artikel..

image description

Skriv en kommentar

Kommentarer (2)
 1. jan Jensen

  Vi chattede sammen, her mellem kl.18.15, og 18.30. Efter jeg skrev retur 3.gang, kom der intet svar retur

 2. jan Jensen

  Vi chattede sammen, her mellem kl.18.15, og 18.30. Efter jeg skrev retur 3.gang, kom der intet svar retur