Ægtepagt

En ægtepagt er et juridisk bindende dokument for jeres (eksisterende eller kommende) ægteskab. Med ægtepagten er det muligt at bestemme deling af ens aktiver i højere eller mindre grad i tilfælde af skilsmisse. 

Når man indgår ægteskab får man efter dansk ret helt automatisk formuefællesskab. Dette betyder, at ens aktiver deles fuldstændigt lige, når ægteskabet brydes op af enten død eller skilsmisse. Er dette ikke den mest fair løsning, er den ene del af ægteskabet virksomhedsejer, har den ene part stor gæld eller har den ene person blot langt mere end den anden, kan en ægtepagt være den mest fair løsning i ægteskabet.

Med JUF.dk har du mulighed for at indhente op til 3 tilbud fra advokater, der kan hjælpe dig med at oprette din ægtepagt. Det er gratis og uforpligtende:


Nævnt i:

Forskellige former for særeje

En ægtepagt kan bestemme særeje for hele ens formue eller for specifikke aktiver.

Eksempel: Jeg gifter mig med min kæreste. Vi ejer cirka lige meget, men jeg har især én bil, jeg er meget glad for. Derfor laver vi en ægtepagt hvorefter alene min bil er mit fuldstændige særeje. Bliver vi skilt, deler vi alt – undtagen min bil, som jeg beholder for mig selv.

Eksempel: Jeg gifter mig med min kæreste. Jeg ejer en million kroner, men min kæreste ejer intet. Derfor laver vi en ægtepagt om, at vi har fuldstændigt særeje i vores ægteskab. Særejet er dog tidsbegrænset og bortfalder efter 10 år. Bliver vi skilt inden der er gået 10 år, beholder jeg alle mine aktiver. Bliver vi skilt efter 10 år, deler vi alle vores aktiver ligeligt.

Som nævnt i eksemplet herover behøver særejet ikke at være sort og hvidt. Man har flere forskellige muligheder, heriblandt:

 • Fuldstændigt særeje. Særeje over alt man ejer, både ved indgåelse og i fremtiden.
 • Skilsmissesæreje. Bliver parterne skilt, deles intet, mens der ved død er formuefællesskab. Dette er en meget populær model på dansk.
 • Tidsbegrænset særeje. Skilsmisse- eller fuldstændigt særeje, der bortfalder efter en specifik række år.
 • Kombinationssæreje. En variant af skilsmissesærejet. Dit særeje her bliver kun til fælleseje, hvis du dør først, mens det forbliver fuldstændigt særeje, hvis din ægtefælle dør først.

Vi har en længere tekst om særeje, hvis du ønsker at blive klogere på de forskellige muligheder. Læs særeje-siden her.

Gælder for alt og kan underskrives før og efter

En ægtepagt med særeje gælder, med mindre I bestemmer andet, for både aktiver I har ved indgåelsen af ægteskabet og som I opnår senere hen. Har du fx 1 million kroner ved indgåelse, og har du tjent yderligere 2 millioner kroner, når I skal skilles, smider du 3 millioner kroner ind i fællesformuen, der skal deles.

En ægtepagt kan både underskrives før ægteskabet (evt. som en betingelse?) og efter. Den eneste betingeler er, at begge parter ønsker ægtepagten og underskriver denne. Taler den ene ægtefælle ikke dansk, fx en thailænder, skal ægtepagten oversættes til førstesproget her, før end underskriften får gældende virkning. Har den ene ægtepart ikke været klar over, hvad denne underskrev, er ægtepagten ikke gyldig uanset tinglysning.

Virksomhedsejer, stor gæld, skattet ejendel

Ikke kun de personer, der af den ene eller anden grund ikke synes det ville være fair og oplagt at dele alt i tilfælde af skilsmisse kan med fordel oprette en ægtepagt. Også andre grupperinger bør overveje det kraftigt:

 • Virksomhedsejere. Ejes en virksomhed privat (fx en enkeltmandsvirksomhed), skal denne også deles i tilfælde af skilsmisse. Dette vil ofte være både ekstremt upraktisk og kan have store konsekvenser for virksomheden. Derfor anbefales det at gøre den personligt ejede virksomhed til fuldstændigt særeje for at holde denne udenfor delingen.
 • Ved gæld. Har den ene person alene gæld, mens den anden har en vis formue, vil alene den formuende ægtefælles formue deles. Man deler ikke gæld, men man har til gengæld heller ingen aktiver at dele.
  Eksempel: Jeg gifter mig med min kæreste. Jeg har 1 million kroner og hun har gæld for 600.000kr. Bliver vi skilt, får hun 500.000kr af mig, da vores fællesformue er på 1 million kroner – hendes gæld tæller ikke med, så vi deler blot alt mit.
 • Skattede ejendele. Har du et aktiv med særlig affektionsværdi, er det muligt at undgå deling af dette ved at lave en ægtepagt med særeje for netop dette aktiv. Særeje kan som nævnt både være for alt eller for specifikke genstande.
I det hele taget bør alle, der overvejer eller planlægger at undgå ægtekab (eller er i et ægteskab) overveje, om ikke en ægtepagt er den rette vej frem. Især hvor der er stor forskel på formuerne er det oplagt i hvert fald at overveje muligheden. Det er ikke særligt romantisk at være fornuftig, men det er netop dette – fornuftigt. Det grænser til naivt end ikke at overveje konsekvenserne af skilsmisse i dag, hvor en væsentlig del af danske ægteskaber desværre ikke holder, til døden de to parter endeligt skiller.
Ægtepagten kan også bruges til at begrænse arven til et særbarn eller særbørn i kombination med et testamente.

Pris for en ægtepagt og tinglysning

Det er muligt selv at lave ens ægtepagt – der er ingen advokattvang. Dog er det meget nemt at lave juridiske fejl i opsættelsen af denne ægtepagt, har man ikke i forvejen juridisk erfaring samt uddannelse, og dette kan blive rigtigt dyrt i tilfælde af skilsmisse. Derfor vil det fornuftige altid være at få en advokat til at hjælpe med oprettelsen af ægtepagten, hvilket i dag ikke behøver at koste særligt meget.

Ved enten at gøre forarbejdet godt eller ved at benytte en af de mange online-advokater, kan det at oprette en ægtepagt i dag gøres for mellem 2.000kr og 5.000kr. Prisen omfatter for de flestes vedkommende både rådgivning og den faktiske oprettelse af ægtepagten, man blot skal sørge for at tinglyse (og det kan man ofte få hjælp til uden beregning ved de bedste advokater).

Tinglysningen koster yderligere 1.400kr i et fast gebyr til staten. En ægtepagt skal tinglyses for at være gyldig. Den samlede pris for en ægtepagt vil derfor for de flestes vedkommende ende på nogle tusinde kroner. Et pænt beløb, der dog i tilfælde af en skilsmisse kan vise sig som værende en ganske fornuftig investering.

Bag denne artikel..

image description

Skriv en kommentar

Kommentarer (12)
 1. Grethe Holm

  Min mand og jeg har en ægtepagt med skilsmissesæreje oprettet i 2010.

  Hvordan ophæver vi den her ægtepagt?

  • image description
   Ageras

   Hej Grethe,

   I ophæver jeres ægtepagt ved at lave en ny ægtepagt, hvor I går tilbage til formuefællesskab, eller hvilken formueordning I nu ønsker. Den nye ægtepagt skal tinglyses ligesom den gamle, og får I en advokat til at oprette ægtepagten skal der også regnes en vis udgift til dette.

   Mvh. Halfdan

   • Martin K.J.

    Jeg vil gerne spørge om.. Hej Halfdan,
    Min kæreste og jeg har valgt at gifte os derfor har vi nogle spørgsmål inden . Da jeg har en gæld på 800.000 fra tidligere hushandel, er jeg jo ikke interesseret i at min kommende kone skal hæfte for denne gæld ved ægteskab, hvordan gør vi så det kun er mig der hæfter for gælden ?

    • image description
     Ageras

     Hej Martin,

     Din kommende kone kommer aldrig til direkte at hæfte for din gæld.

     Det kan dog ske i forbindelse med en eventuel skilsmisse eller deling, når en af jer går bort, at din kone kommer til at blive stillet dårligt, hvis din bodel er negativ.

     Hvis I vil være sikre på, at du og din kommende kone ikke får blandet jeres økonomi sammen mere end I ønsker, anbefaler jeg, at I opretter en ægtepagt om fuldstændigt særeje. På den måde bliver din kone ikke stillet ringe i tilfælde af skilsmisse eller død.

     Man hæfter dog ikke almindeligvis for hinandens gæld ved at indgå i ægteskab. Man tager kun de positive værdier med. Din gæld er fortsat din gæld.

     Med venlig hilsen.
     Halfdan

 2. charlotte vestergaard

  Hej.
  Hvis man nu flytter sammen og køber hus sammen uden at blive gift. Kan man da også oprette en ægtepagt?
  mvh Charlotte

 3. anne priess

  Hej
  Jeg har vaeret vaeret gift i 15 aar, og vi har haft skilsmissesaereje fra starten. Min mands formue er nu blandet sammen med vor faelles formue. Hvordan deles det? Er det han der skal bevise sine tab og fortjenester?
  mvh Anne

 4. Lene

  Hvis en af parterne har købt fast ejendom inden ægteskabet ( købt for arv) og der der er en tinglyst ægtepagt med fuldstændig særeje, må den der har købt ejendommen så sælge den uden ægtefællens samtykke ?

  • image description
   Ageras

   Hej Lene

   Hvis du ejer ejendommen som fuldstændig særeje kan du også disponere over den som du ønsker.

   Mvh. Halfdan

 5. susanne jensen

  min mand havde en gæld inden vi blev gift.. hvis han dør kommer jeg så til at skulle betale den feks. med en arv fra mine forældre, el med en bil jeg har købt i ægteskabet, el et hus jeg har købt i mit navn i ægteskabet?.. og for at hans kreditor ikke skal kunne gøre udlæg i ejendele el arv i mit navn imens vi begge lever, skal vi så oprette ægtepagt over de spec. ting?

 6. Marianne jensen

  Vi købte hus før vi blev gift , på slutseddel/skødet står min mand for 2/3 og jeg med 1/3 ejerskab. siden blev vi gift og har altid haft fællesøkonomi, ingen særeje . I tilfælde af skilsmisse , deler vi så lige? Eller skal skødet ændres eller kan der oprettes et dokument der sikre ligedeling? Min mand har en kapitalpension , som han har indbetalt til i mange år og som jo er hans, hvordan kan jeg sikre mig at vi deler lige ved skilsmisse ?

 7. Jesper Larsen

  Min svigerfar har et barn med anden kvinden end min svigermor. I tilfælde af min svigerfars bortkomst ønsker vi at sikre, at svigermor kan blive boende i huset, da hun ikke økonomisk ville kunne klare at betale det andet barn ud. Kan en ægtepagt sikre dette?
  Mvh Jesper

 8. Thomas Søltoft

  Jeg er i en situation hvor jeg har en gammel gæld fra tidligere ægteskab på cirka 500,000 kroner.
  Jeg er imidlertid en typisk iværksætter (første gang) og har derfor planer om at åbne et bowling center i byen.
  Hvis jeg nu opretter et APS, vil mine kreditorer så kunne tage midlerne i dette fra mig ?
  Min nuværende kone har lavet en tinglyst ægtepagt hvor hun ejer “alt”.
  Jeg har en advokat til at forhandle med mine kreditorer om en mulig løsning, men ideen om at lave et APS er fremskønnet og skal gøres snarest.
  Min kone skal ikke inddrages i det omtalte fremtidige APS.
  Kan jeg oprette det ?

  Mvh.